Tarfuse® ABS PLUS 2 1,75mm

4986 brutto

Tarfuse® ABS PLUS 2 1,75mm

4986 brutto

Wyczyść
SKU: brak Kategorie: ,

Tarfuse ABS PLUS 2 NAT wytwarzany jest z wysokiej jakości poli(akrylonitryl-co-butadien- co-styrenu), charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, elastycznością, doskonałą przyczepnością międzywarstwową, a także niskim skurczem liniowym. Dedykowany do drukowania prototypów, części funkcjonalnych i technicznych.

Filamenty Tarfuse produkowane są zgodnie z wymienionymi poniżej dyrektywami i przepisami.

Dyrektywa RoHS 1 i 2 (2011/65/EC, 2015/863)
Rozporządzenie REACH 1907/2006/WE
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

JM

WARTOŚĆ

METODA BADANIA

WARUNKI

BADANIA

ISO

Temperatura topnienia; DSC

°C

11357-1-3

10°C/min.

Temperatura zeszklenia; DSC

°C

102-104

11357-1-3

10°C/min.

Temperatura rekrystalizacji; DSC

°C

11357-1-3

10°C/min.

Gęstość właściwa

g/cm3

1,05

1183

Chłonność wilgoci

%

62

23°C/50%RH

Chłonność wody do nasycenia

%

62

23°C/sat.

Wskaźnik szybkości płynięcia MVR

cm3/10min

29

1133

220°C/10 kg

ZALECANE PARAMETRY DRUKU

Temperatura dyszy: 240 – 255°C

Temperatura komory roboczej: 60 – 80°C

Temperatura stołu: 90 – 100°C

Materiał stołu: PC + klej typu PVA

Średnica dyszy: ≥ 0,4 mm

Prędkość druku: 30 – 60 mm/s

Dodatkowe informacje

Kolor filamentu

Natural

Waga filamentu

500 g, 1000 g